Om AdCore

Adcore är en egenutvecklad databas och ett administrativt verktyg. Databasen hanterar våra personärenden, jobbmatchning, jobbväxling, personalekonomiska beräkningar och statistik. Kontakta oss gärna för mer information.

Klicka här för att logga in eller skapa ett konto