Gruppuppdrag

Borås Stad
19 augusti 2019 – 19 augusti 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
21 augusti 2019 – 21 augusti 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
22 augusti 2019 – 22 augusti 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
26 augusti 2019 – 26 augusti 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
27 augusti 2019 – 27 augusti 2019

Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
28 augusti 2019 – 28 augusti 2019

Ledarskapsutbildning

Gruppuppdrag

Marks kommun
29 augusti 2019 – 29 augusti 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
04 september 2019 – 04 september 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
06 september 2019 – 06 september 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
09 september 2019 – 09 september 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
11 september 2019 – 11 september 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
18 september 2019 – 18 september 2019

Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
18 september 2019 – 18 september 2019

Ledarskapsutbildning

Gruppuppdrag

Tranemo kommun
20 september 2019 – 20 september 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
23 september 2019 – 23 september 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
02 oktober 2019 – 02 oktober 2019

Ledarskapsutbildning

Medarbetarcentrum
02 oktober 2019 – 02 oktober 2019

Vård- och Äldreförvaltningen, Borås Stad