Gruppuppdrag

Borås Stad
22 februari 2019 – 22 februari 2019

Styrgruppsmöte

Medarbetarcentrum
22 februari 2019 – 22 februari 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
27 februari 2019 – 27 februari 2019

Ledarskapsutbildning – Vård- och Äldreförvaltningen, Borås Stad

Medarbetarcentrum
27 februari 2019 – 27 februari 2019

Ledarskapsutbildning – Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
05 mars 2019 – 05 mars 2019

Dialogträff med fackliga representanter

Medarbetarcentrum
06 mars 2019 – 06 mars 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
07 mars 2019 – 07 mars 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
12 mars 2019 – 12 mars 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
13 mars 2019 – 13 mars 2019

Ledarskapsutbildning – Vård- och Äldreförvaltningen, Borås Stad

Medarbetarcentrum
13 mars 2019 – 13 mars 2019

Gruppuppdrag

Marks kommun
14 mars 2019 – 14 mars 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
20 mars 2019 – 20 mars 2019

Ledarskapsutbildning – Vård- och Äldreförvaltningen, Borås Stad

Medarbetarcentrum
20 mars 2019 – 20 mars 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
21 mars 2019 – 21 mars 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
27 mars 2019 – 27 mars 2019

Ledarskapsutbildning – Vård- och Äldreförvaltningen, Borås Stad

Medarbetarcentrum
27 mars 2019 – 27 mars 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
28 mars 2019 – 28 mars 2019

Ledarskapsutbildning – Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
02 april 2019 – 02 april 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
03 april 2019 – 03 april 2019

Gruppuppdrag

Marks kommun
04 april 2019 – 04 april 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
09 april 2019 – 09 april 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
11 april 2019 – 11 april 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
18 april 2019 – 18 april 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
24 april 2019 – 24 april 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
02 maj 2019 – 02 maj 2019

Ledarskapsutbildning – Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
07 maj 2019 – 07 maj 2019

Introduktionsdag HEL – Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
14 maj 2019 – 14 maj 2019

Klicka här för mer information och anmälan.

Gruppuppdrag

Borås Stad
15 maj 2019 – 15 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
16 maj 2019 – 16 maj 2019

Introduktionsdag HEL – Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
21 maj 2019 – 21 maj 2019

Klicka här för mer information och anmälan.

Gruppuppdrag

Marks kommun
23 maj 2019 – 23 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
24 maj 2019 – 24 maj 2019