Gruppuppdrag

Borås Stad
18 april 2019 – 18 april 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
23 april 2019 – 23 april 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
24 april 2019 – 24 april 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
02 maj 2019 – 02 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
06 maj 2019 – 06 maj 2019

Ledarskapsutbildning – Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
07 maj 2019 – 07 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
07 maj 2019 – 07 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
09 maj 2019 – 09 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
13 maj 2019 – 13 maj 2019

Introduktionsdag HEL – Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
14 maj 2019 – 14 maj 2019

Klicka här för mer information och anmälan.

Gruppuppdrag

Borås Stad
15 maj 2019 – 15 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
16 maj 2019 – 16 maj 2019

Introduktionsdag HEL – Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
21 maj 2019 – 21 maj 2019

Klicka här för mer information och anmälan.

Gruppuppdrag

Marks kommun
23 maj 2019 – 23 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
23 maj 2019 – 23 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
24 maj 2019 – 24 maj 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
10 juni 2019 – 10 juni 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
12 juni 2019 – 12 juni 2019

Styrgruppsmöte

Medarbetarcentrum
14 juni 2019 – 14 juni 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
17 juni 2019 – 17 juni 2019