Gruppuppdrag

Svenljunga och Tranemo kommuner
27 februari 2020 – 27 februari 2020

Spridningskonferens

Sjuhärads Samordningsförbund
28 februari 2020 – 28 februari 2020

ESF-projekt Positiv Rörelse som verkat för hållbart arbetsliv.

Ledarskapsutbildning

Medarbetarcentrum
03 mars 2020 – 03 mars 2020

Vård- och äldreförvaltningen

Gruppuppdrag

Borås Stad
04 mars 2020 – 04 mars 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
05 mars 2020 – 05 mars 2020

Gruppuppdrag

Marks kommun
10 mars 2020 – 10 mars 2020

Ledarskapsutbildning

Medarbetarcentrum
11 mars 2020 – 11 mars 2020

Vård- och äldreförvaltningen

Gruppuppdrag

Marks kommun
12 mars 2020 – 12 mars 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
13 mars 2020 – 13 mars 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
16 mars 2020 – 16 mars 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
20 mars 2020 – 20 mars 2020

Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Medarbetarcentrum
25 mars 2020 – 25 mars 2020

Ledarskapsutbildning

Gruppuppdrag

Borås Stad
27 mars 2020 – 27 mars 2020

Gruppuppdrag

Marks kommun
31 mars 2020 – 31 mars 2020

Gruppuppdrag

Marks kommun
02 april 2020 – 02 april 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
02 april 2020 – 02 april 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
03 april 2020 – 03 april 2020

Gruppuppdrag

Tranemo kommun
08 april 2020 – 08 april 2020

Gruppuppdrag

Marks kommun
21 april 2020 – 21 april 2020

Gruppuppdrag

Marks kommun
27 april 2020 – 27 april 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
28 april 2020 – 28 april 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
11 maj 2020 – 11 maj 2020

Gruppuppdrag

Tranemo kommun
13 maj 2020 – 13 maj 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
28 maj 2020 – 28 maj 2020