Gruppuppdrag

Borås Stad
25 oktober 2019 – 25 oktober 2019

Gruppuppdrag

Tranemo kommun
25 oktober 2019 – 25 oktober 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
28 oktober 2019 – 28 oktober 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
28 oktober 2019 – 28 oktober 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
29 oktober 2019 – 29 oktober 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
30 oktober 2019 – 30 oktober 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
31 oktober 2019 – 31 oktober 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
05 november 2019 – 05 november 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
06 november 2019 – 06 november 2019

HR-träff

Medarbetarcentrum
07 november 2019 – 07 november 2019

Nätverksträff för medlemskommunernas HR-personal.
Anmälan till Göran, tel. 033-100427 eller mejl. gj@medarbetarcentrum.se

Gruppuppdrag

Marks kommun
12 november 2019 – 12 november 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
13 november 2019 – 13 november 2019

Gruppuppdrag

Svenljunga kommun
14 november 2019 – 14 november 2019

Gruppuppdrag

Tranemo kommun
14 november 2019 – 14 november 2019

Gruppuppdrag

Svenljunga kommun
18 november 2019 – 18 november 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
18 november 2019 – 18 november 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
20 november 2019 – 20 november 2019

Gruppuppdrag

Marks kommun
21 november 2019 – 21 november 2019

Gruppuppdrag

Borås Stad
27 november 2019 – 27 november 2019

Gruppuppdrag

Tranemo kommun
05 december 2019 – 05 december 2019

Styrgruppsmöte

Medarbetarcentrum
17 december 2019 – 17 december 2019

Gruppuppdrag

Marks kommun
19 december 2019 – 19 december 2019