Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap, introduktion

Medarbetarcentrum
19 maj 2020 – 19 maj 2020

Introduktionsdag för vår utbildning Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap