Anne-Mari Saarinen, Administratör

“Jag fick veta om Medarbetarcentrums verksamheten av en kollega för många år sedan och gick med, men var inte så aktiv i början. Jag har jobbat i Borås Stad som undersköterska, men även haft administrativ tjänst under några år. Därför sökte jag ett arbete med administrativa uppgifter.
För något år sedan tog jag själv kontakt för att få hjälp att skriva om mitt CV. Jag fick då möjlighet att komma på ett reflekterande samtal i vilket jag fick hjälp med att lyfta fram mina kompetenser och styrkor som jag rekommenderades att ta med i mitt CV. Efter det var jag mer aktiv i mitt sökande och var på flera intervjuer. Det senaste resulterade i nytt utvecklande och varierande arbete som administratör på Arbetslivsförvaltningen, kvalitet och utveckling. Känner att jag har hamnat helrätt. Är jättenöjd med den hjälp jag fått från Medarbetarcentrum, kan varmt rekommendera deras tjänster”.

Beata Olczyk, Enhetschef

I september 2016 har jag påbörjat arbete med Medarbetarcentrum med
en av mina grupper. Fyra möten med Medarbetarcentrum, där vi gjorde kartläggning
av dåvarande situationen i gruppen och som har lett till en handlingsplan..
Det har varit mycket intressanta dagar. Gruppen har varit mycket aktiv och öppen i diskussioner.
Stämningen i gruppen under pågående arbete med Medarbetarcentrum har varit avslappnad men samtidigt fått igång gruppen att reflektera över sin situation. Idag nästan ett halvår efter ser jag en markant förändring i gruppens agerande mot varandra, förhållningssätt samt att man arbetar mot samma mål och uppsatta förhållningsregler och gemensamt skapade rutiner.

Marita Karlsson, Enhetschef Socialförvaltningen, Svenljunga kommun

Att ha kontakt med Medarbetarcentrum är mycket positivt: jobbmatchningen fungerar bra, kontaktpersonerna är mycket lyhörda inför vad jag som arbetsgivare eftersöker, vilket de gör sitt yttersta för att uppnå, men har också god förståelse för om både kandidaten och arbetsgivaren ändå väljer att avstå. Har haft kontakt med Medarbetarcentrum av och till under åren, även med personalutveckling i grupp, vilket har varit till stor belåtenhet för alla inblandade parter. Sista rekryteringen som matchades från Medarbetarcentrum är både medarbetare och arbetsgivare mycket nöjda med och förhoppningsvis även den nyanställde medarbetaren.

 

Carita Hedlund-Asp

Jag har använt Medarbetarcentrums tjänster, både med samtal och med Jobbmatchning sedan några år tillbaka. Jag är väldigt nöjd för nu har jag fått ny utmaning sedan januari 2017. Jag har bytt arbetsplats och börjat i Svenljunga Kommun inom annan vårdtjänst. Jag stormtrivs idag, får idag mer ansvar och driva, min kompetens tas tillvara på ett ännu bättre sätt. Jag har sedan första dagen känt mig välkommen både av chef och kollegor och jag är väldigt nöjd med Medarbetarcentrums verksamhet. Det har gett mig en ny ”kick” i arbetslivet, som gett mig ny och mer energi.

 

Mary Andersson, Arbetsmarknadschef, Svenljunga och Tranemo kommun

När jag tog kontakt med Medarbetarcentrum var det med en önskan om att få stöd i mina tankar  som chef och ledare att hitta genomtänkta strategier för ett värdegrundsarbete och för att skapa förståelse och tydlighet kring vår verksamhetsstyrning.
För mig var det viktigt att dessa strategier hjälpte mig och min verksamhet att arbeta fram en värdegrund som byggde på samsyn och delaktighet och som vi alla kände ansvar att leva upp till.   Det var också viktigt att få till en röd tråd i vår verksamhet som tydliggjorde processen från ”tanke till handling”, där vi kunde se kopplingen mellan våra verksamhetsmål och vår värdegrund.
Det är nu med glädje jag kan säga att vi har uppnått dessa mål och jag känner mig otroligt stolt och nöjd med vårt arbete tillsammans och vad vi åstadkommit.
Medarbetarcentrums stöd i form av kontinuerliga coachande samtal har varit en stor bidragande orsak till dessa framgångar. Genom samtalen har jag fått den tid jag behövt för att reflektera över vad jag känt, tänkt och velat i frågeställningen, för att sedan på ett positivt sätt utmanats att agerar på de insikter som landat i mig. Tack för ett gott samarbete och mina varmaste rekommendationer.

Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9