Ann-Kristin Svanberg Björkqvist, Rektor, Kerstingårdskolan och Tummarpskolan, Borås Stad

Medarbetarcentrum har hjälpt oss att gå från motstånd till medgång på Tummarpskolan. Genom samarbetet fick vi hjälp att komma till rätta med det som varit svårt. Nu har vi arbetsglädje och arbetar med att utveckla vår skola.

Poa Petersson, Enhetschef, Kostenheten, Tranemo Kommun

Vi/jag upplevde det första mötet som mycket förtroendeingivande och framåtsträvande, jag fick direkt en känsla av att detta skulle bli bra då Christian påtalade vikten av att fokusera på det positiva.

Under själva gruppdagen fick Christian oss att se på situationen med både lätthet och fokus, alla var verkligen beredda att satsa och förbättra sina situation på jobbet, tacksam för den glädjen han spred den dagen! Vi har under hela vår kontakt med Medarbetarcentrum känt oss väldigt positiva och det känns som om Medarbetscentrum var precis vad gruppen behövde där och då!

Vi är väldigt positiva med det gruppjobb som Christian startade upp och som vi sedan har fått stöttning i att fortsätta. Gruppen är positivare över sin situation och har lättare för att ta upp saker och känner att dom har möjlighet att påverka sin situation. Klimatet i köket är öppnare och man siktar på gemensamma mål med att alla ska trivas.

Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med er på Medarbetarcentrum och hoppas att vi ses fler gånger i framtiden då vi kan behöva mer stöttning.

Elisabeth Bay-Jensen, Samordnare, Sociala Stödteamet, Tranemo Kommun

Det vi arbetar med är samtal runt mitt arbete – hur går jag tillväga vid olika situationer. Årsplanering har vi ägnat oss åt så inget glöms bort. Sedan har vi börjat att jobba med ett material som jag har fått hem till sociala stödteamet som är användbart enskilt och i grupper. Det är spännande att ”förbereda sig tillsammans”. En av Gerds största förmågor att få saker ”ihop” samt hon är alltid väl förberedd. Jag är alltid väldig nöjd efter våra träffar. Om jag går tillbaka i tiden ca två år har Gerd alltid tänkvärda och kreativa lösningar på det jag tar upp – på något konstigt sätt får hon mig alltid till att göra jobbet själv! Det här med att få folk till att bli aktive och få fram kreativa idéer är av stor betydelse för mig. Gerd är också väldig proffsig i sitt bemötande och alltid i tid.

Kan varmt rekommendera Gerd.

Josefine Nyman, Kvalitet- och utvecklingschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad

Angående administratör med receptionsuppdrag:
Är imponerad av Medarbetarcentrum och alla kompetenta kandidater som finns där. Smidigt, tidsbesparande och en chans för personal att byta bana och växa. Hade flera mycket bra kandidater bland de sökande, så valet var inte helt lätt.

Körde intervjuer och referenstagning koncentrerat under tre dagar. Därefter fick den som valdes ut direkt besked om anställning. Samma dag  fick övriga som varit på intervju ett personligt tackmail eller ett telefonsamtal. Även om valet inte föll på dem är detta ett steg på väg mot den förändring de önskar i sitt arbetsliv och intervju är ett tillfälle för lärande. Det är viktigt att ge snabb feedback, tacka för ett givande möte och stärka kandidaterna i hur kompetenta de är. Vill att Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad och min enhet, kvalitet och utveckling uppfattas som positiva och proffsiga.

Jenny Andersson, enhetschef, Sjuksköterskor Vård- och omsorgsboenden, Brämhult

Under flera års tid har sjuksköterskorna på Brämhult känt att man mer och mer hamnat i en nedåtgående spiral. Man har varit underbemannade pga hög frånvaro (sjukdom, vab) som ej ersatts. Detta har lett till att mycket har fått prioriteras bort med en inre stress som följd. Denna inre stress har yttrat sig i form av att man kommit till sitt jobb med en suck istället för med ett leende.  Mycket har hängt i luften, det har saknats tydliga rutiner vilket har lett till att alla har gjort på sitt eget sätt. Sammanhållningen i gruppen har försämrats sedan man utlokaliserats på de tre olika boendena från att ha haft en gemensam lokal.

Som relativt nytillträdd enhetschef för denna grupp insåg jag ganska snabbt att något måste göras för att bryta trenden. Jag bokade då en tid med Göran och Gerd på Medarbetarcentrum. Jag berättade min syn på problemet och vad jag ansåg behövde göras. Vi bokade en första tid där Göran och Gerd fick träffa gruppen och lyssna in vad var och en hade för åsikter kring problemet och för att få en samlad bild. Efter detta lades vi upp en plan för arbetet och har haft tre träffar under våren. Varje träff har varit på 3-4 timmar. Vi har utrett vad problemen är, vad vi har för styrkor och svagheter i gruppen samt gjort handlingsplaner för fortsatt arbete. Dessa handlingsplaner har vi arbetat med emellan träffarna. Vi har gått igenom olika sätt att kommunicera och mycket annat. Nu återstår en sista uppföljning efter sommaren.

Jag, och hela gruppen, har verkligen stärkts genom detta arbete. Gruppen har blivit så mycket mer positiv. Vi har infört gemensamt fredagsfika där vi även går laget runt och var och en får berätta ”veckans positiva händelse”. Vi har uppfört en bättre mötesstruktur, både vad gäller typ av möte, frekvens samt hur vi kommunicerar på mötena. Framför allt APT där vi blivit bättre på att räcka upp handen, lyssna på varandra och föra minnesanteckningar. Vi har börjat arbeta fram en gemensam rutinpärm för att alla ska jobba på samma sätt. Men framför allt så har gruppen blivit så harmonisk, mindre stressad, positiv och trevlig!

Referens1606

Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9