Natalia Pérez Nyberg, Utvecklingsledare

Min erfarenhet av Medarbetarcentrum är mycket positivt!
Jag hade en bra tjänst innan också, men kände att jag behövde en förändring, men hade fastnat i trygghetspåret. Medarbetarcentrum fick mig att ”öppna mina vyer” och framförallt våga mera. Jag har fått ett fantastiskt och professionellt bemötande av Medarbetarcentrum. Helt plötsligt var det någon som brydde sig på riktigt och jag fick en massa tips och lust till att ta tag i det. Matchningen fungerade också bra. Jag fick ett förslag före semestern som jag tackade ja till och sedan blev kallad till intervju efter semestern. Jag fick tjänsten som utvecklingsledare på Utvecklingsenheten I Stadsdel Norr. Här har jag varit i nästan ett år och trivs mycket bra. Vem vet, det kanske blir Medarbetarcentrum nästa gång också…

Natalia

Josefin och Rose-Marie bytte jobb med varandra

Josefin Lodmalm och Rose-Marie Ejdersved bytte jobb med varandra genom Jobbväxlingen. Efter 6 månaders provperiod, då de arbetat på varandras tjänster, står det klart att både de själva och deras chefer, Yvonne Schmeikal och Rebecka Plado, är nöjda och de kommer fortsätta jobba på sina nya arbetsplatser. Tidningen Kommunalarbetaren uppmärksammade deras jobbväxling och Medarbetarcentrums verksamhet i reportage i Nr 11 2015 – reportagen hittar du här; De bytte arbetsplats med varandra, Målet är ökad hälsa och Jag stormtrivs verkligen.

Anne Gunnarsson, Personalchef på stadsdelsförvaltning Norr i Borås Stad

Jag tycker att Medarbetarcentrum är mycket professionella och moderna i sitt tänk och har kunden i centrum.

Ni arbetar proaktivt, effektivt – genom att hitta bra koncept där man kan vägleda medarbetare samtidigt som ni är noga med eget ansvar!

Ni har hela tiden utvecklat ert innehåll efter kundernas önskemål. Ni är duktiga på kommunikation och är väldigt lyhörda. Jag tycker ni har mycket bra samtalskoncept, ni har bra och hög servicenivå. Jag ser vikten av er som resurs då vi behöver arbeta för en ökad hälsa och ni kan coacha medarbetare och chefer på ett neutralt sätt. Genom ett proaktivt synsätt stödjer medarbetarcentrum oss som arbetsgivare att skapa ett hållbart arbetsliv. Det är även ekonomiskt hållbart och lönsamt att investera i vår viktigaste resurs – medarbetarna.

Karin Olsson, Enhetschef

Tack för tre mycket inspirerande dagar. Upplevelsen är att dessa dagar gav oss ett avstamp och nytändning vad gäller samarbete och att vi alla är viktiga för varandra. Det var lärorikt att få kunskap om hur grupper fungerar för att lättare förstå var vi själva befinner oss och vad vi har att arbeta med.

För egen del har dagarna bidragit till att öka min förståelse för var grupperna befinner sig och varför samt vad jag som chef behöver tänka på. Jag har fått med mig verktyg för mitt ledarskap för att arbeta vidare med grupperna och har fått större förståelse för hur detta påverkar medarbetarna. Det var spännande att vara med i grupperna på övningarna och även vara med i diskussionsgrupperna för att höra samtalen och resonemangen.

Det som jag uppfattat från grupperna är också mycket positivt och en bra beskrivning som en person uttryckte var “nu har vi förstått varför vi beter oss som vi gör och nu kan vi sätta ord på det vi känner”. I torsdags och fredags var det mycket skratt och många positiva kommentarer om vad vi lärt oss. Feedback återkom vid flera tillfällen.

DSC_0214

Ulrika Hautala, Funktionschef

“Medarbetarcentrum har under flera år varit till stor hjälp för mig och min arbetsgrupp. De har bistått med både utbildningar, handledning, grupputveckling och inspiration – och alltid med stort engagemang och hög kvalitet. De senaste utvecklingsdagarna har vi jobbat med mål- och värdegrundsarbete, vilket har varit mycket givande och stimulerande men framförallt viktigt för oss”

20141002_1

Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9