Samir Muratovic, Tf enhetschef Mötesplats Norrby

Tack för en givande utvecklingsdag, det kändes att personalgruppen kom närmare varandra och att diskussionerna var realistiska. Hela dagen präglades av en positiv syn på, och goda diskussioner kring vilka möjligheter vi har för att utveckla Mötesplats Norrbys verksamhet. Att skapa större dynamik och utveckla gruppens arbete samt att utveckla förmågan att ta tillvara varandras styrkor och erfarenheter. Några teman under utvecklingsdagen har bl.a. varit samarbete/samverkan inom och mellan grupper på Mötesplats Norrby, hållbar kommunikation, teamarbete och professionellt förhållningssätt. Syftet med dagen har varit att ta fram spelregler och värderingar för arbetsgruppen.

Vi är väldigt nöjda och glada med det arbete vi har åstadkommit. Efter den här insatsen har vi nu en bra plattform att starta diskussioner från, och ett arbete att gå vidare med.

Ett stort tack vill jag också rikta till Göran Johansson från Medarbetarcentrum som ledde hela utvecklingsdagen på ett mycket professionellt sätt och som bjöd på en mycket givande och inspirerande föreläsning. Vårt samarbete med Medarbetarcentrum har varit en av våra allra bästa investeringar, och jag vill därför varmt rekommendera Medarbetarcentrum vid behov av organisationsutveckling, och som värdesätter kompetens, engagemang och kreativitet. Vi kommer inte att tveka att vända oss till Medarbetarcentrum för vidare samarbete…

Återigen, stort tack till alla inblandade för en oerhört tankeväckande dag!

20140408_142006

Anne Andersson

Har blivit erbjuden en tjänst som ni matchade mig mot, på Samhällsbyggnadsförvaltningen som Registrator/kundmottagare. Har tackat ja idag. Tack för hjälpen! Det gick fort – för ca 3 veckor sedan hade jag ingen aning om detta..

Annica Riley

Annica matchades också mot en av tjänsterna och hon håller med och tackar för all hjälp.

Marianne Johansson

Som arbetsgivare är vi mycket nöjda med de positiva matchningar vi erbjöds. Efter intervjuer kunde vi snabbt anställa två personer. För oss blev detta en både smidig och mindre kostsam del i rekryteringsprocessen.

ref_012

Karin Redberg, Nämndsekreterare

Efter 12 år hos samma arbetsgivare var det dags för en förändring, men jag var osäker på vilken typ av förändring och utveckling som jag letade efter. Genom Karriärcoaching och Thomas-test hos MedarbetarCentrum fick jag hjälp att kartlägga mina kompetenser och hjälp att se vilka yrken som passar min personlighet. Sedan lade jag in mitt CV i databasen och blev så småningom jobb-matchad. Det är tydligt att MedarbetarCentrum har varit till stor hjälp! Coachingen och Thomas-testet stärkte mig och min målmedvetenhet, vilket var till stor hjälp under hela rekryteringsprocessen! Idag jobbar jag som nämndsekreterare på Stadsdelsförvaltningen Öster i Borås Stad. Jag trivs utmärkt och har ett arbete och en arbetsplats som passar mig perfekt!

ref_ka

Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9