Göran entusiasmerade oss så att vi inte ville sluta ge feedback till varandra och hoppade över den planerade fikapausen