Ledarutvecklingsprogram i Tillitsbaserat, Hälsofrämjande och effektivt ledarskap

Mål: Hälsofrämjande och effektivt ledarskap

Vi startar nu ytterligare en utbildningsomgång, efter vår första som startade 2012. Grundkonceptet kvarstår med fokus på aktuell forskning och reflektion.

Utbildningen omfattar åtta utbildningsdagar samt individuell coachning och feedback genom ledarskapsrapporter. Basprogrammet kan också kombineras med grupputveckling för dig som vill jobba med att stärka och utveckla din arbetsgrupp. Kontakta oss för mer information.

Contextio, Slututvärdering Funktionell kompetens
Johan Larsson, Slutrapport chefers ledarskapsbeteenden
Referenser utbildning, chefsutveckling

Information och anmälan Ledarskapsutbildning

Coachande samtal

Mål: Ta det konkreta steget till förändring.

Coachning sätter nutid och framtid i fokus, är inriktad på lösningar och möjligheter och har som bärande idé att varje människa själv bär på svaren men behöver hjälp att hitta dem.
Vi för samtal där du med stöd från oss får kraften att skapa en förändring i ditt arbete. Du kan till exempel förbättra situationen på ditt nuvarande arbete, byta arbetsplats eller ta språnget till en ny karriär.

Ledarskapsrapport

Mål: Feedback kring ditt ledarskap.

En dimension i ett förbättrat ledarskap är att spegla det genom egen bedömning – självbild, feedback från egna arbetsgruppens medlemmar och överordnad chef. Detta görs genom att fylla i en identisk enkät. Utifrån detta sammanställs en ledarskapsrapport som kan ligga till grund för en individuell handlingsplan.

Chefsomställningsprogram

Mål: Reflektion och framtidsplan.

Ska ditt chefsuppdrag avvecklas? Eller vill du på eget initiativ ta steget från chef till något annat? Via Medarbetarcentrum har du möjlighet att få stöd i processen, att reflektera över den uppkomna situationen och att arbeta med en framtidsplan.

Temadagar och föreläsningar

Mål: Inspiration och utvecklingsinsatser

Vi jobbar med kommunikation, hälsofrämjande ledarskap, framgångsrika team mm för hälsa, trivsel och  prestation på arbetsplatserna. Vilka behov har ni? Hör av dig till oss, kanske kan vi vara ett stöd i processerna på din arbetsplats.