Gruppcoaching

Mål: Ta det konkreta steget till förändring.

Coaching sätter nutid och framtid i fokus, är inriktad på lösningar och möjligheter och har som bärande idé att varje människa själv bär på svaren men behöver hjälp att hitta dem.
Vi för samtal i grupp där ni med stöd från oss får kraften att skapa en förändring i ert arbete.

Konfliktsäkert arbete – med hållbar kommunikation

Mål: Att göra det gemensamma arbetet konfliktsäkert!

Bli bättre på att lyssna och förstå, skapa goda relationer för att bli helt överens, då finns bättre förutsättningar för bra resultat. Få praktiskt användbara kunskaper i konstruktiv konflikthantering, som konsekvent främjar en hållbar kommunikation

Förändringsarbete chef – grupp

Mål: Bättre gruppdynamik, mer arbetsglädje och effektivitet.

Vi tillhandahåller en unik kombination av validerade mätmetoder för utveckling av individer och arbetsgrupper. Våra metoder mäter både psykosociala faktorer och beteenden, och ger en tydlig, samlad bild som belyser nuläget samt möjlig utvecklingspotential.
Först analyserar vi nuläget tillsammans med chefen. Sedan tar förändringsarbetet vid där chefen och medarbetarna kommer fram till hur de gemensamt ökar trivseln och prestationen i gruppen.
Vi använder oss av metoder och upplägg som på ett naturligt sätt engagerar medarbetare och chefer i en gemensam utvecklingsprocess mot en bättre fungerande arbetsenhet.

Vi utgår ifrån den enskilda gruppens behov och utmanar chef och grupp att tillsammans implementera arbetet så det fungerar på bästa sätt även i vardagen.

Kontakta oss för mer information och boka ett möte där vi kan stämma av hur behovet ser ut på just er arbetsplats.