vara-forandringstjanster

Det här är kostnadsfritt och du behöver inte prata med din chef om det.

Reflekterande samtal

Mål: Ventilera din situation.

Möjlighet att reflektera och diskutera sin nuvarande arbetssituation och personliga utveckling. Tid till reflektion med en utomstående neutral person. Kostnadsfritt och berörd chef behöver inte ge sitt medgivande.

reflekterande-samtal

Jobbmatchning – eget initiativ till jobbyte

Mål: Hitta lediga jobb.

Registrera ditt CV och personligt brev i vår databas. Din profil matchas sedan mot kommunala tjänster längre än sex månader som meddelas av medlemskommunerna.

jobbmatchning

Jobbväxlingsdatabas

Mål: Ny miljö.

Vill du ha miljöombyte? Du kan växla för en period med någon i liknade yrke. Om bytet blir ett lyft för båda två kan växlingen bli permanent. Respektive chef måste godkänna växlingen. Kontakta Medarbetarcentrum för denna tjänst.

jobbvaxling

utokade-forandringstjanster

Följande tjänster ska ske i samråd med arbetsgivare/chef. Vi gör en skriftlig överenskommelse.

Coachande samtal

Mål: Ta det konkreta steget till förändring.

Coaching sätter nutid och framtid i fokus, är inriktad på lösningar och möjligheter och har som bärande idé att varje människa själv bär på svaren men behöver hjälp att hitta dem.
Vi för samtal där du med stöd från oss får kraften att skapa en förändring i ditt arbete. Du kan till exempel förbättra situationen på ditt nuvarande arbete, byta arbetsplats eller ta språnget till en ny karriär.

Omställning

Mål: Stimulans att hitta alternativa utvecklingsvägar och yrkesroller.

Här ges en mer omfattande individuell coachning, träning, utbildning i metoder och verktyg för att söka och få ett nytt arbete. Vid behov etableras kontakt med arbetsförmedling.

Livs- och karriärplanering

Mål: Nya mål och en förändringsplan.

Metodik New Career har sitt ursprung från forskare och experter både från Australien och USA.
Behöver du förändra ditt arbetsliv? Under en längre period för du en dialog med en coach kring värderingar, intressen, kompetens, livsbalans, egenskaper, drivkrafter och styrkor. Att gå igenom ett karriärplaneringsprogram, innebär att du ger dig själv chansen att undersöka om du kan göra verklighet av dina drömmar.

Person Profil Analys

Mål: Kartlägga sina förmågor.

Ger en bild av en individs arbetsrelaterande beteende. Den ger svar på frågor såsom; vilka är personens styrkor och förbättringsområden? Hur kommunicerar personen? Vilka är motivationsfaktorerna? Verktyget kan användas för bland annat rekrytering, introduktion, coachning och utveckling.

vara-verktyg

 

 • AdCore – databas
 • New Career
 • Coaching
 • Enkäter – skattning av chefens ledarbeteende – chef och medarbetare
 • Ledarskapsbokslut – modell Johan Larsson
 • Ledarskapsrapporter
 • Att skapa effektiva team – modell Susan A Wheelan
 • GDQ – Susan A Wheelan
 • Konfliktsäkert arbete – med hållbar kommunikation – modell Eva Grundelius
 • Person Profil Analyser
 • PEUP – personalekonomiskt beräkningsprogram
 • m.fl.