Gruppuppdrag

Borås Stad
24 augusti 2020 – 24 augusti 2020

Ledarskapsutbildning

På Medarbetarcentrum
26 augusti 2020 – 26 augusti 2020

Dag 1 i Ledarskapsutbildningen: Introduktion, cheferna gör det första ledarskapsbokslutet. Utbildningen kombineras med åtta individuella coachande samtal samt ytterligare sju utbildningsdagar, avslutas i april 2021.

Gruppuppdrag

Marks kommun
13 oktober 2020 – 13 oktober 2020

Ledarskapsutbildning, VÄF

Medarbetarcentrum
14 oktober 2020 – 14 oktober 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
19 oktober 2020 – 19 oktober 2020

Hälsofrämjande och Effektivt ledarskap

Medarbetarcentrum
21 oktober 2020 – 21 oktober 2020

Ledarskapsutbildning

Gruppuppdrag

Borås Stad
23 oktober 2020 – 23 oktober 2020

Ledarskapsutbildning, VÄF

Medarbetarcentrum
04 november 2020 – 04 november 2020

Coachande förhållningssätt

Tranemo Kommun
05 november 2020 – 05 november 2020

Utbildning

Gruppuppdrag

Borås Stad
09 november 2020 – 09 november 2020

Gruppuppdrag

Tranemo kommun
10 november 2020 – 10 november 2020

Ledarskapsutbildning, VÄF

Medarbetarcentrum
11 november 2020 – 11 november 2020

Gruppuppdrag

Marks kommun
12 november 2020 – 12 november 2020

Hälsofrämjande och Effektivt ledarskap

Medarbetarcentrum
18 november 2020 – 18 november 2020

Ledarskapsutbildning

Gruppuppdrag

Tranemo kommun
24 november 2020 – 24 november 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
30 november 2020 – 30 november 2020

Ledarskapsutbildning, VÄF

Medarbetarcentrum
02 december 2020 – 02 december 2020

Ledarskapsutbildning, VÄF

Medarbetarcentrum
09 december 2020 – 09 december 2020

Gruppuppdrag

Borås Stad
14 december 2020 – 14 december 2020

Hälsofrämjande och Effektivt ledarskap

Medarbetarcentrum
16 december 2020 – 16 december 2020

Ledarskapsutbildning

Styrgruppsmöte

Medarbetarcentrum
18 december 2020 – 18 december 2020