Arbetssätt

Vårt arbetssätt är lösningsfokuserat, obyråkratiskt och behovsstyrt. Arbetet bygger på ömsesidigt utbyte där kommunernas personliga engagemang tillsammans med Medarbetarcentrums kompetens skapar långsiktig och hållbar utveckling för goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Individarbetet hanteras med stor erfarenhet och engagemang samt certifiering i ett flertal professionella och marknadsledande verktyg.

Välkommen – att höra av dig till oss och boka en tid! 1-2 samtal är kostnadsfritt för dig som tillsvidareanställd i någon av samverkanskommunerna. Du kan också registrera ditt CV i vår databas för jobbmatchning mot lediga kommunala tjänster. Kontakt och registrering hittar du längst ner till höger på vår hemsida.

Vår värdegrund:
Öppenhet – Vi lyssnar och möter alla med respekt
Initiativtagande – Vi medvetandegör, utmanar och fokuserar på möjligheter
Ansvar – Vi agerar utifrån mål, uppdrag och uttalade behov
Samarbete – Vi ser samverkan och nätverk som framgångsfaktorer