Ledarskapsutbildning

På Medarbetarcentrum
26 augusti 2020 – 26 augusti 2020

Dag 1 i Ledarskapsutbildningen: Introduktion, cheferna gör det första ledarskapsbokslutet. Utbildningen kombineras med åtta individuella coachande samtal samt ytterligare sju utbildningsdagar, avslutas i april 2021.