Maria Arnell

Hej ChrisTina, 

Vi träffades vid några tillfällen under 2019 då jag fick stöd i att reda i mina tankar gällande min dåvarande sysselsättning och vad jag hade för tankar för en eventuell förändring gällande arbete och tjänster. 

Under våra samtal skrev du lappar (som jag har förvarat i ett speciellt block) som jag med jämna och ojämna mellanrum har återkommit till. Lapparna som har påmint mig om mina styrkor och vilka saker jag skulle kunna förändra för att hitta en arbetssituation som jag trivdes med, oavsett om jag bytte arbete eller var kvar i det arbetet jag hade.  

När vi träffades arbetade jag som HR-specialist på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och jag kände behov av någon förändring. Jag sökte ett antal tjänster inom kommunen, men det blev inget napp tills 2022 då jag började på Bergslenagymnasiet som enhetschef/intendent. Efter några månader på det nya arbetet utlystes tjänsten som jag tidigare haft span på, som jag inte kunde låta bli att söka och som jag fick, tjänsten som HR- och arbetsmiljöstrateg på Stadsledningskansliet.  

När jag gått tillbaka till mina lappar om möjliga vägar till nytt arbete stod bland annat att jag skulle ”lägga ut krokar och ta kontakt med….”, i detta fall, Stadsledningskansliet. Såhär i backspegeln är jag väldigt glad över våra samtal som gav mig mod att ta de små stegen mot förändring. Jag är otroligt tacksam för min tidigare chef som gav mig utrymme för kompetensutveckling och som var ivrig att anmäla mig till centrala arbetsgrupper där jag fick möjlighet att skapa kontakt med mina kommande arbetskamrater.  

Det ena har gett det andra och nu tar jag klivet utanför Borås Stad, in i en liknande roll inom statlig verksamhet. 

Även om det är jag själv som gör min livs- och yrkesresa hade den inte blivit möjlig utan det stöd och den support som har funnits runt mig. 

Med detta vill jag tacka dig och dina kollegor för det arbete som ni gör. 

Även om man inte ser en omedelbar förändring eller vet om man har kunnat bidra till en, så vill jag säga att du har bidragit till en förändring i mitt yrkesliv.

Tack!

Jenny Liljedahl

Jenny går Medarbetarcentrums ledarskapsutbildning som startade i september 2023 och som nu kommit drygt halvvägs in.  

Hur har det varit hittills? 

Jag ser värdet i utbildning trots att jag varit chef i sex år. Min första tanke var att det kanske passar bäst för nya chefer att gå utbildningen men så är det inte. Tvärtom, så ser jag ett stort värde i den feedback jag fått innan starten och som idag stärkt mig och jag har fått en bekräftelse på att jag är på rätt väg i mitt ledarskap. Känns väldigt värdefullt och också den coachning jag får. De gemensamma utbildningsdagarna ger kunskaper, verktyg och redskap att använda praktiskt i jobbet. Den reflektionstid som också finns ger mig möjligheter att diskutera med övriga och det ser jag som väldigt positivt. Se att andra chefer många gånger har samma utmaningar och dilemman som jag.

Feedbackverktyget Farax har gett mig ett högt betyg och det bekräftar hur både medarbetare, chefskollegor och min chef ser på mitt ledarskap. Det har gett mig en insikt i att jag varit ”hård” mot mig själv och jag skattade mig själv lågt i förhållande till övriga.  Jag har ställt höga krav på mig själv men jag har inte mått dåligt av det. Jag vill själv vara en förebild och inspirera mina medarbetare och andra att ha mod att våga, som jag själv vågat sedan jag tackade ja till ett vikariat som enhetschef i februari 2018. 

Jag missade senaste utbildningsdagen med temat Målmatris, men under 2022 togs ett beslut i vår förvaltning att jobba med Målmatrisen som Medarbetarcentrum presenterade.

Jag var först negativ till detta, ännu ett verktyg och min tanke var; hur skall jag få med medarbetarna på tåget och en förståelse för detta? Min hjärna gick i spinn men när vi sedan jobbade med Målmatrisen i vår ledningsgrupp ökade min förståelse mer och mer. Jag förstod att detta skulle hjälpa mig och teamen och att detta var ett mycket bra verktyg. Jag bokade in utvecklingsdagar för teamen och alla blev och är engagerade och positiva till det. Vi jobbade steg för steg med detta och idag är det ”levande” i alla mina team. I detta fick jag regelbunden coachning av Medarbetarcentrum, vilket var ett stöd och värde i processen. Jag anpassade delar av Målmatrisen till teamens olika förutsättningar vilket gjorde att alla ”pushade” varandra. Delaktigheten och engagemanget varit mycket bra, jag är stolt över mina medarbetare. Idag är det en stående punkt på dagordningen på våra möten, vi följer upp och värderar och justerar vid behov. Målmatrisen blir en bra vägledning för medarbetarna och är ett stöd för mig i mitt ledarskap. Den är känd av alla och synlig i våra lokaler. Det är viktigt för mig att få till Vi:et och att bygga relationer till mina medarbetare. Det har jag fått bekräftelse på av mina medarbetare och mätstickans resultat visar på god laganda och arbetsglädje i teamen. Jag ser medarbetarnas delaktighet som väldigt viktigt i mina team vilket de bekräftar och jag ser vikten att få en Vi-känsla. Jag ser mig själv som en del i teamen jag ser Målmatrisen som en mycket stor del i detta och det roliga är att teamen ser resultat av det också” genom vår ”mätsticka”.

Tranemo 2024-02-09

Jenny Liljedahl, Enhetschef LSDS gruppbostäder, Tranemo kommun

Sirkka Raatikainen

Efter 23 år på samma arbetsplats har min önskan om att få till en förändring av min arbetssituation växte sig starkare för var dag som gått. När jag då kom i kontakt med Medarbetarcentrum genom en länk från Borås Stads Intranet såg jag en möjlighet att göra något åt detta. Kände att det var nu eller aldrig, så jag tog mig mod att skapa en matchningsprofil genom Medarbetarcentrums hemsida. Mina önskemål om förändring har Medarbetarcentrum sedan bevakat och när en tjänst som stämt med dessa dykt upp har de skickat en matchningsförfrågan för mig att ta ställning till. Till slut dök det upp en mycket intressant tjänst som undersköterska inom HSV team 4 som väckte mitt intresse och som jag svarade JA på. Till min stora glädje fick jag tjänsten och ingår nu i ett fantastiskt team som har välkomnat mig på bästa tänkbara sätt. Förändringen har gett mig tillbaka min arbetsglädje och ökat mitt engagemang för arbetet. Variationen av arbetsuppgifter som den nya tjänsten erbjuder har även gjort att jag känner mig mer motiverad än tidigare. Framförallt mår jag mycket bättre nu än innan förändringen och är så glad för denna möjlighet jag fått genom Medarbetarcentrum. Speciellt tack till Christan som jag haft kontakt med och varit min handläggare.

Heidi Sörensen

Jag tog kontakt med medarbetarcentrum när jag kände att det var dags för nya utmaningar.
Medarbetarcentrum har hjälpt mig att bli matchad till både min nuvarande och min nya tjänst som jag skall tillträda på Stadledningskansliet som administratör genom matchning. Tack Christian Hansen! 
Jag kan verkligen rekommendera att man tar kontakt med medarbetarcentrum om man känner att de är dags för nya utmaningar och möjligheter. De är inga krångligheter att skapa ett konto och lägga upp sitt CV. 

Sutil Chudtale

Jag vill tacka Medarbetarcentrum för att jag fick chansen till en annan anställning väldigt nära mitt hem. Jag trivs jättebra och har ett jobb inom lokalvården som ger mig fler erfarenheter inom skolverksamheten. Trivs bra med kollegor och den övriga pedagogiska personalen.
Tycker att fler skall prova detta med Medarbetarcentrum för att få hjälp med personliga brev och cv för att hitta en arbetsplats som blir mer anpassad till personen i fråga. 

Evelina Sandberg, förskollärare

Tack vare medarbetarcentrum fick jag hjälp med att lätt komma i kontakt med nya jobb i Borås stad. 

Efter att ha lagt upp mitt CV och personliga brev var det lätt att bara klicka i vilka jobb jag var intresserad av (och som matchade vad jag var behörig att söka). 

Jag blev kallad till flera intervjuer och fick till slut jobb på Bergdalskolan i Borås. Jag jobbar nu på fritids och som resurs till olika elever under skoldagen. 

Jobbet på Bergdalskolan är det bästa som hänt mig på jobbfronten. Här har jag kollegor som jag trivs väldigt bra med och jag känner att jag lär mig något nytt nästan varje dag.

Sebastian Nydén, Kommunchef i Svenljunga

Svenljunga kommun använder sig kontinuerligt av Medarbetarcentrums utbud i verksamheternas utveckling. Senaste åren har vi använt oss av Medarbetarcentrums stöd i grupputveckling i flera av våra verksamheter och chefer på olika nivåer har gått ledarutbildningen. Den återkoppling jag får från verksamheterna är att man både på individnivå och gruppnivå alltid känner sig stärkt och bättre rustad i uppdraget efter genomgången utbildning/grupputveckling!

Linnéa Andreasson, enhetschef för Klockaregården, Sätila

En mycket trevlig och bra dag tillsammans med Medarbetarcentrum. Mitt team jobbade en heldag med utvecklingsarbete med fokus på vår arbetsplatskultur och arbetsmiljö. Dagen var på Landvetter Airport hotell. Tack för en bra och positiv dag

Christine Berglund, Förskoleadministratör

När jag tog kontakt med Medarbetarcentrum ville jag ha en förändring och nya utmaningar. Göran var mycket tillmötesgående och hjälpte mig att formulera mitt personliga brev och cv, för att få en så bra matchning som möjligt. När jag blev matchad till en tjänst som administratör på Förskoleförvaltningen, tackade jag ja och trivs nu väldigt bra på mitt nya jobb. Jag rekommenderar verkligen att registrera sig på Medarbetarcentrum. Har bara positivt att säga och är jättenöjd med denna tjänst!

Cornelia Lanning

Fick min nya tjänst tack vare Medarbetarcentrum. Haft kontakt via mejl som fungerat kanonbra med snabb hjälp och återkoppling.

Björn Linder och Sofia Gillberg, Vård-& Äldreförvaltningen

Sedan 2019 erbjuds cheferna på Vård- och äldreförvaltningen att gå en Ledarskapsutbildning med inriktning på hälsofrämjande ledarskap i Medarbetarcentrums regi. Hittills har 52 chefer fått möjlighet att utvecklas i sin chefsroll. 

Utbildningen ges under sex halvdagar, grupperna är strategiskt indelade så erfarenhetsutbyte mellan chefer med olika bakgrund och från förvaltningens olika verksamheter främjas. Cheferna vittnar om värdet i att få tid till reflektion och få bolla vardagliga utmaningar med kollegor inom hela förvaltningen.

”Tiden för reflektion har varit det som uppskattats mest under utbildningen” ”Kanonbra med exempel från verkligheten. Vi har lite samma problematik i alla verksamheter.” ”Vart öppna och ärliga diskussioner där man fått stöd av de andra kollegorna, vilket har gett väldigt mycket!”

Det finns flera vinster i att inspireras och lära av varandras verksamhetsområden. Avståndet mellan stuprören minskar och känslan av samhörighet ökar när man inser att man inte är ensam i sina utmaningar. Att tillsammans med kollegor också få konkreta verktyg för att möta utmaningar, bidrar förhoppningsvis till samsyn och engagemang i utvecklingen av hälsofrämjande ledarskap inom förvaltningen.

”Alla nya chefer borde få möjlighet att gå denna utbildning då den tillför många verktyg för ledarskapet. Men även för chefer som arbetat flera år är den bra för man kanske kan få bekräftelse på sitt ledarskap och som alltid lär man sig något nytt!”

Stina Lindblad, enhetschef för enheten Gullviva, Svenljunga Kommun

Jag måste säga att detta arbete har gett så mycket positivt för hela gruppen. De är så fina och uppskattar varandra och mig mycket mer nu än innan.

De ger varandra feedback för ser varandra på ett annat sätt nu än innan. Det är sååå kul J Det känns att trivseln har ökat.

Anna-Maria Svedberg, Enhetschef, Centrala hemtjänsten i Svenljunga Kommun

Anna-Maria hade två utvecklingsdagar på Två Skyttlar med fokus på kommunikation, feedback och spelregler. Som grädden på moset hade teamet sin sångfågel Jose Diego Chumpitaz Moreno som stod för pausunderhållningen 🎸

”Jag älskar mitt jobb, det är som en bergochdalbana, ibland är du på botten, du tror att ingenting kan rädda läget, sen plötsligt befinner du dig på toppen med den där hisnande känslan av tillfredsställelse och spänning, det är just där jag är idag!! Två dagars värdegrundsarbete med Centrala hemtjänsten i Svenljunga Kommun , det här kommer att bli så bra👍Vi är på väg framåt!! Tack till Göran Johansson på Medarbetarcentrum för ditt engagemang och tack till mina kollegor som gjort dessa dagar möjliga för oss.
Det här kommer att bli såååå kalasbra!! Själv fick jag en riktig kick!”

Per Gustenius, Enhetschef

Göran entusiasmerade oss så att vi inte ville sluta ge feedback till varandra och hoppade över den planerade fikapausen

Fredrik Arvevik

Jag har varit anställd som Seniorhälsokonsulent-IT sedan 1 maj 2021.

Jag kände att jag ville gå vidare och hade hört att det ev. skulle komma ut intressanta tjänster inom mitt intresseområde och tog då tillfället i akt och la in mitt CV på Medarbetarcentrum.
Det var väldigt enkelt att lägga upp sitt CV på Medarbetarcentrum och när jag behövde hjälp fick jag det.

Nu har jag fått en stimulerande tjänst som jag stormtrivs med, där jag får nyttja min kompetens på bästa sätt!

Monika

Bra att få professionell hjälp att sätta ord på det man funderat över, någon som på ett mer objektivt sätt kan peka på olika möjligheter att komma vidare och ge tips på vad man kan behöva tänka på kring det.

Sari Sarhamo

Efter många år inom administration med parallella studier inom psykologi, ledarskap, hälsa och trädgård kände jag att jag ville söka mig till ett nytt yrkesområde där jag kunde göra skillnad för andra människor genom en mer stödjande funktion. Jag kontaktade Medarbetarcentrum och blev matchad till flera tjänster och under resans gång upptäckte jag att jag faktiskt var helt färdig med att arbeta inom administration. När jag blev matchad till en tjänst som Anhörigkonsulent kände jag att jag hade hittat rätt! Jag trivs fantastiskt bra med mina arbetsuppgifter då jag känner att jag får använda min kompetens på ett djupare plan och att jag även får använda mitt modersmål finska då jag är den av oss i anhörigstödet som kan stötta finsktalande. Detta känns extra värdefullt då vi är ett finskt förvaltningsområde.

Jag är mycket nöjd med Medarbetarcentrums vägledning och stöd, Göran har varit guld värd i denna process. Jag tycker att den som vill ha förändring ska ta möjligheten att se sig omkring och ta hjälp av Medarbetarcentrum. Det var väldigt värdefullt med stöd, samtal kring kompetens kontra nytt uppdrag, matchningar till tjänster och framförallt viktigt, med all pepp jag fick under tiden jag sökte nytt uppdrag. Jag upplever en hög servicenivå hos Medarbetarcentrum med bra stöd vid CV-granskning och matchningsprocessen.

Jag ser det också värdefullt för chefer och Borås stad som arbetsgivare genom att stötta medarbetare som vill ha en förändring av olika skäl. Medarbetarcentrum bidrar till nya perspektiv. Om en medarbetare önskar eller behöver förändring så kan detta även minska hög personalomsättning och dessutom är detta ett bra verktyg för internrekrytering så att kompetenta och motiverade medarbetare som vill byta arbetsuppgifter eller hitta nya utmaningar stannar kvar i vår kommun

Evelina och Gunnel

Samarbetet med Medarbetarcentrum har varit väldigt bra, och vi uppskattar all hjälp ni förmedlar. Vi blev båda matchade till samma arbetsplats och kan inte vara nöjdare. Ser fram emot kommande samarbete och nya utmaningar i arbetslivet.

Jonas Ward, Samhällsbyggnadsförvaltningen

”Tydliga mål, klargjorda ömsesidiga förväntningar, en god dialog och stark feedbackkultur är grunden för en tillitsbaserad styrning och ledning av en effektiv verksamhet. Stort tack till Göran och Medarbetarcentrum för inspirerande coaching och övningar tillsammans, då vi i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp lämnade verksamhetsfrågorna för en stund. Istället ägnade vi oss åt att bygga vårt team ännu starkare genom feedbackövningar och samtal om ömsesidiga förväntningar, två områden som en tidigare genomförd GDQ-enkät ihop med Medarbetarcentrum hjälpt oss att identifiera och prioritera. Tillsammans ska vi uppmuntra och förstärka en feedbackkultur på förvaltningen. Vi hjälper varandra att växa och gläds åt våra framgångar. Därigenom kommer vi leverera ännu bättre, behålla våra duktiga medarbetare och enklare locka till oss rätt kompetens med rätt inställning i takt med att vårt team växer. //Jonas Ward, samhällsbyggnadschef, Borås Stad”

Marina Kry

Jag registrerade ett konto och ett CV för matchning på Medarbetarcentrum.

Jag har fått många bra (och några mindre bra) matchningar, med många intressanta jobbförslag via Medarbetarcentrum. Det har varit ett bra forum för att komma vidare när man känner för en förändring och nya utmaningar för att utvecklas. Nu jobbar jag i Svenljunga Kommun som stödassistent efter 21 år i Marks Kommun. Jag fick mycket bra stöd och hjälp med mitt personliga brev. Det är en faktor som gjorde att jag vågade att gå vidare. Det tror jag är viktigt för många att få feedback på det personliga brevet, det var viktigt för mig, det gjorde att jag tog steget för matchning. Jag är mycket nöjd nu och trivs i mitt nuvarande arbete.

Päyvi Hörnfeldt

Jag hade fått kännedom om Medarbetarcentrum för några år sedan av en kollega, som då fick ett arbetsbyte genom Medarbetarcentrum.

Under våren 2019 kände jag att jag behövde en förändring. Sjömarkenskolan stod inför stora förändringar med ombyggnader och förändring till att bli ett tillagningskök. Jag har jobbat i tillagningskök under många år och ville nu inte fortsätta med det. Därför lade jag in mina uppgifter i Medarbetarcentrums databas och hade tur att inom fyra månader bli matchad mot en tjänst på skolan i Sandared, där det är ett mottagningskök. Jag har nu varit där i snart ett år och jag stortrivs på jobbet, med kollegor och chef nu också. Jag har det toppen.

Jag är väldigt nöjd med Medarbetarcentrums tjänster och möjlighet till arbetsbyte. Jag har alltid blivit så bra bemött både vid besök, då jag fått stort stöd med CV men också vid andra kontakter Jag blev därför väldigt glad att jag fick en inbjudan till att komma och berätta om min förändring. Jag tyckte det var fint och därför tog jag ledigt en liten stund på morgonen för att träffa dem. Det känns positivt att få berätta om hur jag upplevde Medarbetscentrums bemötande och de tjänster som tillhandahålls.

Paul Andersson

Jag har jobbat som Kock i många år. I Borås Stad på flera arbetsställen, och innan jag nu blev matchad till Daltorp, så var jag på Sjöboskolan. Nu har jag varit på Daltorp i drygt en månad och trivs väldigt bra. Har under alla år sett det positivt att byta miljö efter några år, för det ger så mycket nya kunskaper och erfarenheter. På Daltorp får jag ny jobba med olika saker och moment, lära mig nya rutiner. Vi har en arbetsrotation där vi byter efter en vecka. Det blir varierande (arbetsrotation) och jag lär mig nya saker. VI är fem i köket och vi har en bra sammanhållning och hjälps åt. Jag är glad och nöjd att Medarbetarcentrum finns vilket har hjälpt mig.

Katarina Nyberg

Jag fick kännedom om Medarbetarcentrum av en kollega vilket jag är tacksam för.

Jag har jobbat i kök sedan många år tillbaka. Jag gick sedan en två-årig utbildning (YH) som arbetsledare deltid samtidigt som jag jobbade heltid. Jag lade därefter in mitt CV i Medarbetarcentrums databas efter avslutad utbildning.

Jag blev erbjuden nuvarande jobb som Köksmästare på Sandgärdskolan. Jag trivs idag toppen, får använda mina kunskaper mer och jag ser att jag gör ett bättre jobb. Det är en större skola än tidigare med större kök och område vilket underlättar mitt jobb och arbete och stämmer bättre överens med det jag vill göra och med min kompetens. Jag är tacksam för Medarbetarcentrums verksamhet.

Dataservice och IT-drift, Borås Stad

Vi på Dataservice och IT-drift tog hjälp av Medarbetarcentrum för att utveckla framgångsrika och självgående team.

Under tre halvdagar har vi under ledning av Christian Hansen arbetat framgångsrikt med vår grupputveckling. Vi har pratat om effektivt ledar- och medarbetarskap och ökat förståelsen för vad som kännetecknar högpresterande team och dess nycklar.

Arbetet har gett oss bättre insikt för varför grupper behövs, vi har kommit närmare varandra och fått större tillit och medlemmarna är mer självgående. Det känns i gruppen att vi har roligare, trivseln har ökat och vi har nu de högsta välmående noteringarna i mätstickan.

Jag kan varmt rekommendera Medarbetarcentrum för grupputveckling och arbete med högpresterande team.

Eva Claar, Teaterpedagog Kulturskolan

Jobbet som teaterpedagog på Kulturskolan hade jag nog aldrig hittat om inte mina kollegor på min förra arbetsplats upplyst mig om att det finns ett ställe som heter Medarbetarcentrum. Dit kan man gå för ett första samtal och uttrycka sina behov och önskningar för att hitta nya yrkesvägar i livet.  Jag träffade Göran på Medarbetarcentrum som hjälpte mig bl a med att lägga ut mitt cv i deras databank och därifrån kunde mina kunskaper matchas med nya tjänster inom Borås Stad. Efter ett tag kom det en matchning som var intressant för mig. Jag sökte jobbet och fick en projektanställning. Jag trivs toppenbra på Kulturskolan där jag får möjlighet att utveckla nya sidor inom mig själv.

Anki Bohman, Lönechef Borås Stad

Här kommer lite korta meningar kring den suveräna hjälp jag fått vid rekrytering av personal;

– Förstod vad för sökande jag sökte

– Bra urval av sökande utefter den beskrivning jag skickade in till Medarbetarcentrum

– Bra kontakt med Medarbetarcentrum

Migle, matchad mot ny tjänst

Medarbetarcentrum bemötte mig på ett trevligt och professionellt sätt. Christian verkligen försökte veta så mycket som möjligt om mina arbetserfarenheter och styrkor för att kunna hitta rätta matchningar. Det tog ett tag innan jag fick en anställningsintervju även om jag hade fått flera matchningar. Men den intervjun ledde till ett spännande och intressant jobb!

Ria Andersson, Marks kommun

Jag fick höra om Medarbetarcentrum från en fd. kollega när jag arbetade i Borås Stad.

Efter att ha arbetat i fem år med samma tjänst i Borås, så kände jag att det var dags att söka nya utmaningar. Jag fick en matchning via Medarbetarcentrum som ledde till min nuvarande tjänst jag har i Marks kommun. Under den perioden jag sökte andra tjänster, så har jag fått stöd från Medarbetarcentrum via telefon och mejl. Nu trivs jag väldigt bra på min nuvarande arbetsplats. Tack Göran på Medarbetarcentrum!

Sandra, matchad mot ny tjänst

Förändringen för mig yrkesmässigt har varit otroligt stor. Jag bytte från en vanlig förskola med en vanlig förskollärartjänst till en tjänst på familjecentral och ett delat uppdrag som förskollärare i öppen förskola och samordnare. Jag fick precis den utmaning och byte av yrke som jag önskade. Jag har ett mer avancerat arbete idag vilket jag också önskade. Jag mår otroligt bra, både fysiskt och psykiskt. Jag trivs väldigt bra och känner att jag har hamnat precis rätt. Medarbetarcentrum hjälpte mig att uppfylla en dröm! Jag är så tacksam för det stöd jag fick, både före, under och efter min förändring i yrkeslivet!

Lena, matchad mot ny tjänst

Medarbetarcentrum är ett forum för rörlighet/karriärmöjlighet  inom Sjuhärads kommunalförbund. Att rekrytera intern, är ett sätt att behålla och bevara erfarenhet och kompetens  inom koncernen, gäller alla nivåer och tjänster.  Är tacksam att Borås stad, har denna möjlighet att söka internt.

Att vi som anställda har Medarbetarcentrum som en möjlighet att söka tjänster som vi har inriktat oss på är suveränt, då tid inte alltid finns att leta aktivt. Själv har jag fått hjälp av Medarbetarcentrum, bland annat påminnelse att uppdatera CV etc. Det är lätt att söka arbete.

Min chef  är positivt inställd till tjänsteledighet, tror han tänker att det är en möjlighet för mig att prova annat arbete och om jag kommer tillbaka så gör jag det för att mitt ”gamla arbete” var bättre av olika anledningar.

Jenny Andersson, Enhetschef Borås Stad & Malin Karlsson, Sjuksköterska Borås Stad

Jenny Andersson

När jag fick en vakant sjukskötersketjänst på ett boende hjälpte HR mig att kolla med Medarbetarcentrums matchningsdatabas. Vi fick en träff. Och vilken lyckoträff det blev! Malin arbetade då som sjuksköterska i en annan kommun i närheten, hon hade tidigare arbetat i Borås stad och var sugen på att “flytta tillbaka” igen. Jag har själv haft Malin som medarbetare tidigare och kände henne väl. Det blev ett snabbt och smidigt anställningsförfarande, jag slapp slösa tid och pengar på en annons. Jag är mycket nöjd med detta!

Malin Karlsson

Jag heter Malin Karlsson och är sjuksköterska på boendet Svärdfästet sedan augusti 2017. Jag blev matchad för detta jobb via Medarbetarcentrum. Jag är själv sjuksköterska på boendet men har kollegor på Våglängdsgatan, Kapplandsgatan och Distansgatan. Jag trivs mycket bra med mitt arbete. Vi arbetar dagtid och var 8:e helg och vi är ett härligt gäng med sjuksköterskor som trivs ihop. Vi har alla olika erfarenhet men vi samarbetar bra och stöttar varandra i vårat arbete. Vi söker fler sjuksköterskor som vill vara med i vårat härliga gäng.

Olguta Lacatus, Områdeschef – LSS, Tranemo kommun

Ett av våra nya verktyg är Orangino Work – en evidensbaserad metod för att skapa positiva dialoger i arbetsgrupper. Orangino Work hjälper till att bygga trygghet i teamet, ökar öppenhet och engagemang och får gruppens deltagare att reflektera och lära av varandra.

“Under våra träffar fick vi lära oss vara kreativa och att ha strukturerade dialoger. Vi hade ett öppet kommunikationsklimat i teamet, eftersom varje medarbetare fick komma till tals.

Den stora upplevelsen med Orangino Work var de livliga diskussioner, att alla medarbetare har varit delaktiga och engagerade.”

Malin Berndtsson, Förskolechef

Jag anlitade Medarbetarcentrum när jag upplevde att personalgruppen behövde lyfta sina tankar och funderingar kring samarbete och vår arbetsmiljö. Se vad vi själva behövde göra och få strategier, för att få ett gott klimat i personalgruppen.

Det har varit, ett ibland tufft arbete, men jag kan nu se ett annat engagemang från medarbetarna där kommunikation blivit ett viktigt verktyg.

Elin Bergendahl Andersson, HR-specialist

Medarbetarcentrum gör ett strålande arbete!
Jag arbetade som HR-administratör men kände mig redo att ta nästa steg i karriären. Genom att anmäla mig till Medarbetarcentrums databas för jobbmatchning kunde jag följa utvecklingen av HR-tjänster inom Borås Stad. Det var via databasen som jag matchades mot min nuvarande tjänst som HR-specialist på Grundskoleförvaltningen.
I min tjänst stöter jag dagligen på Medarbetarcentrums arbete, de arbetar på ett väldigt effektivt vis med ett stort engagemang och kunnighet. Bemötandet är oavsett ärende alltid positivt och utvecklande med Göran, Christian och Gerd som gör ett gediget och värdeskapande arbete. Utbudet som de erbjuder av tjänster är stort och gynnar såväl den enskilde individen men även olika typer av gruppsammansättningar.

Carina Einarsson, Samordnare/Administratör/Pedagog

Jag arbetade som chef och kom i kontakt med Medarbetarcentrum genom mina kollegor som rekommenderade dem varmt. Jag hade ett första möte för att få info om vad de arbetar med. Här fastnade jag för stödet man kan få för att skapa effektiva team ute på arbetsplatsen.
Under hösten -16 startade utbildningen med arbetslaget. Här fick jag också veta att anställda i Borås stad har möjlighet till jobbmatchning. Under en tid hade jag haft en hög arbetsbelastning som inte såg ut att kunna förändra sig. Här blev jag också sjuk i feber som varade en vecka och det var då jag började fundera på att det här inte var hållbart. Jag har alltid tränat, men under flera månader orkade jag inte träna som jag brukade och blev bara mer utmattad. Och presterade sämre i arbetet.
Jag skrev mitt cv och hade kontakt med Medarbetarcentrum och fick stöd i min anmälan. Allt var väldigt positivt och jag fick flera jobbmatchningar som inte passade mig. Men under påsken 2017 fick jag en jobbmatchning för att arbeta på en Familjecentral och jag bestämde mig för att tacka ja.
Efter 3 månader på mitt nya arbete är jag tillbaka till mitt vanliga jag igen, och kan åter prestera 100% vilket känns underbart. Jag tränar och är tillbaka med i familjelivet fullt ut igen. Allt det där du behöver för att må bra.
Jag blev otroligt motiverad av Medarbetarcentrum till att jag faktiskt kan göra annat, och vad som är en sund och hållbar arbetsmiljö. Självklart visste jag det sedan tidigare, men att arbeta under hög stress en längre tid fick mig att fungera sämre.
Jag kan rekommendera Medarbetarcentrum till alla som vill ha en arbetsförändring och som inte riktigt vet hur den ska se ut. Många förslag är det möjligt att få och stöd i vad ditt nästa arbete kan vara. För mig har det bara varit positivt och jag är glad att jag tog steget. Även olika former av coachning finns att få om du är osäker på vad du vill. Medarbetarcentrum kan vara ett fantastiskt stöd och en ny möjlighet.

Karina Wallin, Arbetsmarknadsassistent

Jag är väldigt tacksam för Medarbetarcentrums verksamhet, deras positiva personal, engagemang och tjänster.
Jag har jobbat som undersköterska i många år och kände att det var dags att göra något annat. Det var min chef som rekommenderade mig att ta kontakt med Medarbetarcentrum. Genom matchningen fick jag ett vikariat på Jobb Borås Arbetslivsförvaltningen som sedan blev en tillsvidareanställning.
Det har betytt väldigt mycket för mig, all min värk har nästan försvunnit och jag känner en arbetsglädje som jag inte känt på väldigt länge. Jag trivs jätte bra och det har verkligen förändrat mitt liv.
Jag vill tacka er för allt ni gjort för mig och jag rekommenderar alla att ta kontakt med er som känner att det är dags att göra något nytt i livet.
Ett stort tack till Gerd som varit min handläggare och som alltid svarat på frågor, hjälpt och stöttat mig.

Pernilla, matchad mot ny tjänst

Jag arbetar inom Borås stad och för några år sedan blev jag omplacerad till en annan arbetsgrupp. Det var verkligen kris på personal där jag hamnade, så idag vet jag att det inte var för att cheferna ville bli av med mej. Men sättet man gjorde det på var inte det bästa! Jag kände mej som en dålig människa som inte hade klarat av mitt arbete eftersom jag blev förflyttad och såg inte deras behov just då.
Efter att jag arbetat på där ett tag och jag mådde pyton. Varje dag jag arbetade var en tuff kamp mot min vilja. Jag försökte söka andra jobb men chefen tyckte jag skulle vänta och hon kunde ju sätta mej på ett annat boende mm. Hon avrådde mej att söka något annat. Det kändes som jag var fast och kom ej därifrån. Idag ser jag det från ett annat perspektiv. Är stolt att hon ville ha kvar mej! Men just då kändes det nattsvart. Jag var i ett fängelse!
Men så hade ju Gerd varit på mitt arbete och pratat om Medarbetarcentrum. Jag satt hemma och grät och var helt under isen och tänkte jag MÅSTE göra något! Men vad??
Då slog det mej!! Medarbetarcentrum!! Haha jag ska minsann ringa dom! Och så blev det, jag tänkte ut en plan; Jag ska inte säga vem jag är och fråga om dom har tystnadsplikt, då kan ingen chef stoppa mej tänkte jag!
Så blev det. Vi satt och pratade. Hon pushade mej och stöttade och pratade….. jag blev stark!
Genom matchningen kunde jag byta jobb och hamnade på ett ställe som jag stormtrivs på! Har blivit kvar där och jag tycker det är roligt att gå till jobbet, jag är den positiva och glada person igen som jag en gång var.
Men jag tror inte jag hade klarat det om jag inte hade ringt till Gerd på Medarbetarcentrum. Då hade jag blivit sjukskriven och inte haft samma möjlighet att komma vidare.
Stort tack för allt stöd!

Anne-Mari Saarinen, Administratör

“Jag fick veta om Medarbetarcentrums verksamheten av en kollega för många år sedan och gick med, men var inte så aktiv i början. Jag har jobbat i Borås Stad som undersköterska, men även haft administrativ tjänst under några år. Därför sökte jag ett arbete med administrativa uppgifter.
För något år sedan tog jag själv kontakt för att få hjälp att skriva om mitt CV. Jag fick då möjlighet att komma på ett reflekterande samtal i vilket jag fick hjälp med att lyfta fram mina kompetenser och styrkor som jag rekommenderades att ta med i mitt CV. Efter det var jag mer aktiv i mitt sökande och var på flera intervjuer. Det senaste resulterade i nytt utvecklande och varierande arbete som administratör på Arbetslivsförvaltningen, kvalitet och utveckling. Känner att jag har hamnat helrätt. Är jättenöjd med den hjälp jag fått från Medarbetarcentrum, kan varmt rekommendera deras tjänster”.

Beata Olczyk, Enhetschef

I september 2016 har jag påbörjat arbete med Medarbetarcentrum med
en av mina grupper. Fyra möten med Medarbetarcentrum, där vi gjorde kartläggning
av dåvarande situationen i gruppen och som har lett till en handlingsplan..
Det har varit mycket intressanta dagar. Gruppen har varit mycket aktiv och öppen i diskussioner.
Stämningen i gruppen under pågående arbete med Medarbetarcentrum har varit avslappnad men samtidigt fått igång gruppen att reflektera över sin situation. Idag nästan ett halvår efter ser jag en markant förändring i gruppens agerande mot varandra, förhållningssätt samt att man arbetar mot samma mål och uppsatta förhållningsregler och gemensamt skapade rutiner.

Marita Karlsson, Enhetschef Socialförvaltningen, Svenljunga kommun

Att ha kontakt med Medarbetarcentrum är mycket positivt: jobbmatchningen fungerar bra, kontaktpersonerna är mycket lyhörda inför vad jag som arbetsgivare eftersöker, vilket de gör sitt yttersta för att uppnå, men har också god förståelse för om både kandidaten och arbetsgivaren ändå väljer att avstå. Har haft kontakt med Medarbetarcentrum av och till under åren, även med personalutveckling i grupp, vilket har varit till stor belåtenhet för alla inblandade parter. Sista rekryteringen som matchades från Medarbetarcentrum är både medarbetare och arbetsgivare mycket nöjda med och förhoppningsvis även den nyanställde medarbetaren.

Carita Hedlund-Asp

Jag har använt Medarbetarcentrums tjänster, både med samtal och med Jobbmatchning sedan några år tillbaka. Jag är väldigt nöjd för nu har jag fått ny utmaning sedan januari 2017. Jag har bytt arbetsplats och börjat i Svenljunga Kommun inom annan vårdtjänst. Jag stormtrivs idag, får idag mer ansvar och driva, min kompetens tas tillvara på ett ännu bättre sätt. Jag har sedan första dagen känt mig välkommen både av chef och kollegor och jag är väldigt nöjd med Medarbetarcentrums verksamhet. Det har gett mig en ny ”kick” i arbetslivet, som gett mig ny och mer energi.

Mary Andersson, Arbetsmarknadschef, Svenljunga och Tranemo kommun

När jag tog kontakt med Medarbetarcentrum var det med en önskan om att få stöd i mina tankar  som chef och ledare att hitta genomtänkta strategier för ett värdegrundsarbete och för att skapa förståelse och tydlighet kring vår verksamhetsstyrning.
För mig var det viktigt att dessa strategier hjälpte mig och min verksamhet att arbeta fram en värdegrund som byggde på samsyn och delaktighet och som vi alla kände ansvar att leva upp till.   Det var också viktigt att få till en röd tråd i vår verksamhet som tydliggjorde processen från ”tanke till handling”, där vi kunde se kopplingen mellan våra verksamhetsmål och vår värdegrund.
Det är nu med glädje jag kan säga att vi har uppnått dessa mål och jag känner mig otroligt stolt och nöjd med vårt arbete tillsammans och vad vi åstadkommit.
Medarbetarcentrums stöd i form av kontinuerliga coachande samtal har varit en stor bidragande orsak till dessa framgångar. Genom samtalen har jag fått den tid jag behövt för att reflektera över vad jag känt, tänkt och velat i frågeställningen, för att sedan på ett positivt sätt utmanats att agerar på de insikter som landat i mig. Tack för ett gott samarbete och mina varmaste rekommendationer.

Ann-Kristin Svanberg Björkqvist, Rektor, Kerstingårdskolan och Tummarpskolan, Borås Stad

Medarbetarcentrum har hjälpt oss att gå från motstånd till medgång på Tummarpskolan. Genom samarbetet fick vi hjälp att komma till rätta med det som varit svårt. Nu har vi arbetsglädje och arbetar med att utveckla vår skola.

Poa Petersson, Enhetschef, Kostenheten, Tranemo Kommun

Vi/jag upplevde det första mötet som mycket förtroendeingivande och framåtsträvande, jag fick direkt en känsla av att detta skulle bli bra då Christian påtalade vikten av att fokusera på det positiva.

Under själva gruppdagen fick Christian oss att se på situationen med både lätthet och fokus, alla var verkligen beredda att satsa och förbättra sina situation på jobbet, tacksam för den glädjen han spred den dagen! Vi har under hela vår kontakt med Medarbetarcentrum känt oss väldigt positiva och det känns som om Medarbetscentrum var precis vad gruppen behövde där och då!

Vi är väldigt positiva med det gruppjobb som Christian startade upp och som vi sedan har fått stöttning i att fortsätta. Gruppen är positivare över sin situation och har lättare för att ta upp saker och känner att dom har möjlighet att påverka sin situation. Klimatet i köket är öppnare och man siktar på gemensamma mål med att alla ska trivas.

Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med er på Medarbetarcentrum och hoppas att vi ses fler gånger i framtiden då vi kan behöva mer stöttning.

Elisabeth Bay-Jensen, Samordnare, Sociala Stödteamet, Tranemo Kommun

Det vi arbetar med är samtal runt mitt arbete – hur går jag tillväga vid olika situationer. Årsplanering har vi ägnat oss åt så inget glöms bort. Sedan har vi börjat att jobba med ett material som jag har fått hem till sociala stödteamet som är användbart enskilt och i grupper. Det är spännande att ”förbereda sig tillsammans”. En av Gerds största förmågor att få saker ”ihop” samt hon är alltid väl förberedd. Jag är alltid väldig nöjd efter våra träffar. Om jag går tillbaka i tiden ca två år har Gerd alltid tänkvärda och kreativa lösningar på det jag tar upp – på något konstigt sätt får hon mig alltid till att göra jobbet själv! Det här med att få folk till att bli aktive och få fram kreativa idéer är av stor betydelse för mig. Gerd är också väldig proffsig i sitt bemötande och alltid i tid.

Kan varmt rekommendera Gerd.

Josefine Nyman, Kvalitet- och utvecklingschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad

Angående administratör med receptionsuppdrag:
Är imponerad av Medarbetarcentrum och alla kompetenta kandidater som finns där. Smidigt, tidsbesparande och en chans för personal att byta bana och växa. Hade flera mycket bra kandidater bland de sökande, så valet var inte helt lätt.

Körde intervjuer och referenstagning koncentrerat under tre dagar. Därefter fick den som valdes ut direkt besked om anställning. Samma dag  fick övriga som varit på intervju ett personligt tackmail eller ett telefonsamtal. Även om valet inte föll på dem är detta ett steg på väg mot den förändring de önskar i sitt arbetsliv och intervju är ett tillfälle för lärande. Det är viktigt att ge snabb feedback, tacka för ett givande möte och stärka kandidaterna i hur kompetenta de är. Vill att Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad och min enhet, kvalitet och utveckling uppfattas som positiva och proffsiga.

Jenny Andersson, enhetschef, Sjuksköterskor Vård- och omsorgsboenden, Brämhult

Under flera års tid har sjuksköterskorna på Brämhult känt att man mer och mer hamnat i en nedåtgående spiral. Man har varit underbemannade pga hög frånvaro (sjukdom, vab) som ej ersatts. Detta har lett till att mycket har fått prioriteras bort med en inre stress som följd. Denna inre stress har yttrat sig i form av att man kommit till sitt jobb med en suck istället för med ett leende.  Mycket har hängt i luften, det har saknats tydliga rutiner vilket har lett till att alla har gjort på sitt eget sätt. Sammanhållningen i gruppen har försämrats sedan man utlokaliserats på de tre olika boendena från att ha haft en gemensam lokal.

Som relativt nytillträdd enhetschef för denna grupp insåg jag ganska snabbt att något måste göras för att bryta trenden. Jag bokade då en tid med Göran och Gerd på Medarbetarcentrum. Jag berättade min syn på problemet och vad jag ansåg behövde göras. Vi bokade en första tid där Göran och Gerd fick träffa gruppen och lyssna in vad var och en hade för åsikter kring problemet och för att få en samlad bild. Efter detta lades vi upp en plan för arbetet och har haft tre träffar under våren. Varje träff har varit på 3-4 timmar. Vi har utrett vad problemen är, vad vi har för styrkor och svagheter i gruppen samt gjort handlingsplaner för fortsatt arbete. Dessa handlingsplaner har vi arbetat med emellan träffarna. Vi har gått igenom olika sätt att kommunicera och mycket annat. Nu återstår en sista uppföljning efter sommaren.

Jag, och hela gruppen, har verkligen stärkts genom detta arbete. Gruppen har blivit så mycket mer positiv. Vi har infört gemensamt fredagsfika där vi även går laget runt och var och en får berätta ”veckans positiva händelse”. Vi har uppfört en bättre mötesstruktur, både vad gäller typ av möte, frekvens samt hur vi kommunicerar på mötena. Framför allt APT där vi blivit bättre på att räcka upp handen, lyssna på varandra och föra minnesanteckningar. Vi har börjat arbeta fram en gemensam rutinpärm för att alla ska jobba på samma sätt. Men framför allt så har gruppen blivit så harmonisk, mindre stressad, positiv och trevlig!

Katarina Valeria Petersson, Verksamhetschef Kost- och städservice, Marks kommun

Medarbetarcentrum och Christian Hansen bidrar med att ge vår ledningsgrupp ett fokus. Våra utvecklingsdagar tillsammans skapar och fortsätter att skapa en mycket viktig grund i vårt förhållningssätt, hjälper oss att lyfta ämnen och frågor som kan bli bortprioriterade när vi är i vår arbetsvardag. Effekter som jag kan se är att medlemmarna i vår ledningsgrupp är mer benägna att lyssna, ställa frågor och ge feedback som bygger på jag-budskap.  Vi tillåter att öva på våra möten, vi ser var vi brister och säger det högt till varandra när vi ser det och störst effekt är att låta tala till punkt och hålla oss till ämnet. Ordet feedback har blivit ett ord som vi gärna använder för att påminna varandra om att ”nu ger jag feedback”!

Under utvecklingsdagen på Två Skyttlar fick Ledningsgruppen för Kost och Städ i Marks kommun chansen att träna på att ge varandra positiv feedback under avslappnade former. En aktivitet som både uppskattades och gav mycket energi in i gruppen.

Fler utmaningar finns kvar att lyfta – t ex att vi skapar tid individuellt för att ge feedback till varandra som kollegor

Magnus Fleischer, Ekonomichef, Svenljunga Kommun

“Jag är i slutfasen av en chefsutbildning anordnad av Medarbetarcentrum. Utbildningen är mycket givande och inspirerande för mig i chefsrollen och som person.

Upplägget med teoretiska avsnitt med givande diskussioner varvat med coachande enskilda samtal har passat mig perfekt. Utbildningen ger mig kraft och inspiration att utvecklas i mitt ledarskap. Mina medarbetare har som underlag till utbildningen svarat på en enkät kring mitt ledarskap. Detta har varit en bra grund att stå på och gett mig hjälp och insikt i mitt fortsatta ledarskap.

Jag tycker Medarbetarcentrum är lyhörda och duktiga, de ger möjlighet och utrymme för givande diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte mellan oss kursdeltagare. De har förmågan att se gruppens behov och perspektiv, vilket bidrar till ett mervärde. Konceptet är bra och servicenivån mycket hög. Jag kan rekommendera Medarbetarcentrum som på ett mycket positivt och inspirerande sätt bidrar och stödjer arbetet i att investera i det viktigaste vi har, medarbetare som resurs, och som påverkas av ledarskapet.”

Magnus Fleischer, Ekonomichef, Svenljunga Kommun 2016-03-09

Marjan Garmroudi, Lärare

Tack Medarbetarcentrum!
Genom Lärarförbundet fick jag ta reda på om Medarbetarcentrum. Jag registrerade mig och fick en handläggare. Snabbt blev jag kontaktad av handläggaren och därefter skickade jag in mitt cv. Jag fick bra handledning när det gäller hur jag kunde förbättra mitt cv. Sedan var det bara vänta och bli matchad efter mina önskemål till olika tjänster som fanns i Borås Stad och kunde matcha mina önskningar. Detta innebar också att jag borde uppdatera mitt cv lite då och då så att den skulle passa just för den matchade tjänsten. Vissa gånger kallades jag till jobbintervju, andra gånger inte. Jag fick även bra tips och idéer från min handläggare när det gäller jobbintervjun. Nu med facit i hand, vill jag rekommendera den här tjänsten för alla som redan jobbar inom Sjuhärad men vill byta arbetsplats. Jag vill också tipsa er om att ha tålamod. Visst blir man matchad till en tjänst men man måste själv som arbetssökande vara ganska aktiv. Genom matchningen har jag fått gå på flera jobbintervjuer och även fått flera jobberbjudande. Det kändes bra att man var efterfrågad och flera rektorer visade intresse för mitt cv. Idag har jag blivit matchat och tackat ja till en tjänst i en annan stadsdel. Jag ser fram emot att börja arbeta på min nya arbetsplats efter årsskiftet. Jag rekommendera varmt matchningstjänsten och vill tacka alla handläggare som arbetar där.

Ingrid Nyberg, Fritidspedagog

Jag är väldigt tacksam för Medarbetarcentrums verksamhet, deras positiva personal och tjänster. Genom matchningen fick jag ny tjänst med jobb på Dygnet-runt-förskola. Det har betytt väldigt mycket för mig, känns underbart, trivs till 100 procent och det har förändrat mitt liv. Det har påverkat hela min livssituation, jag har mer energi efter arbetsdagen och orkar mer. Jag gör därför också ett bättre arbete i mitt jobb. Den känslan har jag inte haft på många år och på mina tidigare arbetsplatser. Jag är väldigt tacksam för det stöd och hjälp jag fått av Medarbetarcentrum.

Cecilia Jertborn, Fysioterapeut

Anade att jag ville göra nåt men hade låg tro, var missmodig och utan styrfart. Fick chans att genom bra coach & bollplank få tillbaka lust att utveckla funderingar till handlingar. Stöd att fokusera steg för steg, vägledning mot mål…  Nu har äventyret startat! Rekommenderar Medarbetarcentrum varmt, så duktiga!!!

Natalia Pérez Nyberg, Utvecklingsledare

Min erfarenhet av Medarbetarcentrum är mycket positivt!
Jag hade en bra tjänst innan också, men kände att jag behövde en förändring, men hade fastnat i trygghetspåret. Medarbetarcentrum fick mig att ”öppna mina vyer” och framförallt våga mera. Jag har fått ett fantastiskt och professionellt bemötande av Medarbetarcentrum. Helt plötsligt var det någon som brydde sig på riktigt och jag fick en massa tips och lust till att ta tag i det. Matchningen fungerade också bra. Jag fick ett förslag före semestern som jag tackade ja till och sedan blev kallad till intervju efter semestern. Jag fick tjänsten som utvecklingsledare på Utvecklingsenheten I Stadsdel Norr. Här har jag varit i nästan ett år och trivs mycket bra. Vem vet, det kanske blir Medarbetarcentrum nästa gång också…

Josefin och Rose-Marie bytte jobb med varandra

Josefin Lodmalm och Rose-Marie Ejdersved bytte jobb med varandra genom Jobbväxlingen. Efter 6 månaders provperiod, då de arbetat på varandras tjänster, står det klart att både de själva och deras chefer, Yvonne Schmeikal och Rebecka Plado, är nöjda och de kommer fortsätta jobba på sina nya arbetsplatser. Tidningen Kommunalarbetaren uppmärksammade deras jobbväxling och Medarbetarcentrums verksamhet i reportage i Nr 11 2015 – reportagen hittar du här; De bytte arbetsplats med varandraMålet är ökad hälsa och Jag stormtrivs verkligen.

Anne Gunnarsson, Personalchef på stadsdelsförvaltning Norr i Borås Stad

Jag tycker att Medarbetarcentrum är mycket professionella och moderna i sitt tänk och har kunden i centrum.

Ni arbetar proaktivt, effektivt – genom att hitta bra koncept där man kan vägleda medarbetare samtidigt som ni är noga med eget ansvar!

Ni har hela tiden utvecklat ert innehåll efter kundernas önskemål. Ni är duktiga på kommunikation och är väldigt lyhörda. Jag tycker ni har mycket bra samtalskoncept, ni har bra och hög servicenivå. Jag ser vikten av er som resurs då vi behöver arbeta för en ökad hälsa och ni kan coacha medarbetare och chefer på ett neutralt sätt. Genom ett proaktivt synsätt stödjer medarbetarcentrum oss som arbetsgivare att skapa ett hållbart arbetsliv. Det är även ekonomiskt hållbart och lönsamt att investera i vår viktigaste resurs – medarbetarna.

Karin Olsson, Enhetschef

Tack för tre mycket inspirerande dagar. Upplevelsen är att dessa dagar gav oss ett avstamp och nytändning vad gäller samarbete och att vi alla är viktiga för varandra. Det var lärorikt att få kunskap om hur grupper fungerar för att lättare förstå var vi själva befinner oss och vad vi har att arbeta med.

För egen del har dagarna bidragit till att öka min förståelse för var grupperna befinner sig och varför samt vad jag som chef behöver tänka på. Jag har fått med mig verktyg för mitt ledarskap för att arbeta vidare med grupperna och har fått större förståelse för hur detta påverkar medarbetarna. Det var spännande att vara med i grupperna på övningarna och även vara med i diskussionsgrupperna för att höra samtalen och resonemangen.

Det som jag uppfattat från grupperna är också mycket positivt och en bra beskrivning som en person uttryckte var “nu har vi förstått varför vi beter oss som vi gör och nu kan vi sätta ord på det vi känner”. I torsdags och fredags var det mycket skratt och många positiva kommentarer om vad vi lärt oss. Feedback återkom vid flera tillfällen.

Ulrika Hautala, Funktionschef

Medarbetarcentrum har under flera år varit till stor hjälp för mig och min arbetsgrupp. De har bistått med både utbildningar, handledning, grupputveckling och inspiration – och alltid med stort engagemang och hög kvalitet. De senaste utvecklingsdagarna har vi jobbat med mål- och värdegrundsarbete, vilket har varit mycket givande och stimulerande men framförallt viktigt för oss

Anette Eriksson, Biträdande Rektor

Kände att det var dags att förnya mig och gå vidare i karriären. Det var svårt att hinna hålla mig uppdaterad om nya tjänster och skicka ansökan till de tjänster som intresserade mig. Någon tipsade mig om Medarbetarcentrum. De hjälpte mig! Deras service är utomordentlig. När en tjänst som kunde passa mig blev utannonserad, skickade de ett mejl till mig så att jag i lugn och ro kunde ta ställning till om jag ville ansöka. Därefter bekräftade jag deras förfrågan och resten skötte Medarbetarcentrum.

Nu har jag genom medarbetarcentrum fått en ny tjänst som Biträdande Rektor.

Karin Cedergren, Förskollärare

Jag kan verkligen rekommendera medarbetarcentrum om du vill ha hjälp med att söka ett nytt arbete, uppdatera ditt cv eller om du behöver råd och stöd. Jag är väldigt glad för all personlig hjälp jag fick när jag skulle söka ett nytt det är jag väldigt tacksam över.

Sunt Liv – oktober 2014

Sunt Livs publicerade reportage om en lyckad jobbväxling som genomförts via Medarbetarcentrum hösten 2014. Reportaget hittar du här.

Jenny Öhrwall

Jag har sökt en del utbildningar och kom in på några, men valde Behandlingspedagog på Viskadalens folkhögskola. Tagit tjänstledigt 2 år från jobbet. Är supernöjd och glad och känner mig jättetaggad att börja läsa. Det blir hur bra som helst för mig.

Men tusen tack för mycket trevligt bemötande och fin hjälp av er! Talat så gott om er på medarbetarcentrum och era tjänster för alla jag känner. Vid de samtalen hos dig fick jag stöd med att reflektera och fundera. Samtalen var väldigt positiva, gav mig mod och hopp och jag såg möjligheter till förändring tack var detta. Det fick mig att växa och våga och se andra möjligheter utöver att matchas genom databasen hos er. Så tack! Många varma hälsningar från Jenny Öhrwall

Susanne Svennungsson

Jag är fantastisk nöjd med hjälpen jag fick av Medarbetarcentrum och oerhört tacksam. Jag fick ett positivt bemötande, jag ser att ni brydde er, hörde av er snabbt och även nu med uppföljning hur det gick och blev. Jag fick snabbt erbjudande om matchning och redan i november började jag på Svedjeskolan i läraryrket igen. Jag kände ett stort engageman från er och ni skötte allt, jag behövde inte göra mer än registrera CV. Där trivs jag väldigt bra idag. Jag har rekommenderat flera andra att ta kontakt med Medarbetarcentrum också. Tycker också att uppföljningen idag visar på att ni bryr er.

Samir Muratovic, Tf enhetschef Mötesplats Norrby

Tack för en givande utvecklingsdag, det kändes att personalgruppen kom närmare varandra och att diskussionerna var realistiska. Hela dagen präglades av en positiv syn på, och goda diskussioner kring vilka möjligheter vi har för att utveckla Mötesplats Norrbys verksamhet. Att skapa större dynamik och utveckla gruppens arbete samt att utveckla förmågan att ta tillvara varandras styrkor och erfarenheter. Några teman under utvecklingsdagen har bl.a. varit samarbete/samverkan inom och mellan grupper på Mötesplats Norrby, hållbar kommunikation, teamarbete och professionellt förhållningssätt. Syftet med dagen har varit att ta fram spelregler och värderingar för arbetsgruppen.

Vi är väldigt nöjda och glada med det arbete vi har åstadkommit. Efter den här insatsen har vi nu en bra plattform att starta diskussioner från, och ett arbete att gå vidare med.

Ett stort tack vill jag också rikta till Göran Johansson från Medarbetarcentrum som ledde hela utvecklingsdagen på ett mycket professionellt sätt och som bjöd på en mycket givande och inspirerande föreläsning. Vårt samarbete med Medarbetarcentrum har varit en av våra allra bästa investeringar, och jag vill därför varmt rekommendera Medarbetarcentrum vid behov av organisationsutveckling, och som värdesätter kompetens, engagemang och kreativitet. Vi kommer inte att tveka att vända oss till Medarbetarcentrum för vidare samarbete…

Återigen, stort tack till alla inblandade för en oerhört tankeväckande dag!

Anne Andersson, Annica Riley & Marianne Johansson

Anne Andersson

Har blivit erbjuden en tjänst som ni matchade mig mot, på Samhällsbyggnadsförvaltningen som Registrator/kundmottagare. Har tackat ja idag. Tack för hjälpen! Det gick fort – för ca 3 veckor sedan hade jag ingen aning om detta..

Annica Riley

Annica matchades också mot en av tjänsterna och hon håller med och tackar för all hjälp.

Marianne Johansson

Som arbetsgivare är vi mycket nöjda med de positiva matchningar vi erbjöds. Efter intervjuer kunde vi snabbt anställa två personer. För oss blev detta en både smidig och mindre kostsam del i rekryteringsprocessen.

Karin Redberg, Nämndsekreterare

Efter 12 år hos samma arbetsgivare var det dags för en förändring, men jag var osäker på vilken typ av förändring och utveckling som jag letade efter. Genom Karriärcoaching och Thomas-test hos MedarbetarCentrum fick jag hjälp att kartlägga mina kompetenser och hjälp att se vilka yrken som passar min personlighet. Sedan lade jag in mitt CV i databasen och blev så småningom jobb-matchad. Det är tydligt att MedarbetarCentrum har varit till stor hjälp! Coachingen och Thomas-testet stärkte mig och min målmedvetenhet, vilket var till stor hjälp under hela rekryteringsprocessen! Idag jobbar jag som nämndsekreterare på Stadsdelsförvaltningen Öster i Borås Stad. Jag trivs utmärkt och har ett arbete och en arbetsplats som passar mig perfekt!